Obchodní podmínky

Dodací podmínky

GENERAL PARCEL expresní zásilková služba Vám doručí balíček do 48 hodin od odeslání.
Vaši objednávku vyřídíme NEJPOZDĚJI do 48 hodin. Pokud by měla být zásilka zpožděna, budeme Vás o tom včas telefonicky informovat.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V případě platby předem zásilka čeká na připsání úhrady na náš účet. 372718363/0300
Pak je odeslána obdobným způsobem, do 2 pracovních dnů by měla být u Vás.

A to v pracovních dnech od 8:00-17:00h.

Jako adresu dodání uveďte prosím takovou adresu, na které budete přítomni za 2 dny mezi 8:00 a 17:00h (může to být i adresa například do zaměstnání), nebo uveďte osobu a adresu, kde je možné zásilku předat.

Dále uveďte číslo svého mobilního telefonu v případě, že budete platit dobírkou až při převzetí zásilky.

Poštovné a balné je 120,- Kč. Při objednávce nad 1200,-Kč poštovné a balné hradí VYDO-CZ, s.r.o.

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Vrácení zboží zákazníkem je možné v souladu se zákonem 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Cena poštovného je hrazena zákazníkem (nezasílejte na dobírku, takto zaslanou zásilku prodejce nepřijímá!). Do popisu prosím uveďte, že zboží vracíte v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí zákazník následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce. Na základě podepsaného dobropisu bude zákazníkovi vyplacena částka za vrácené zboží.

Důležité: Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

  • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originál obalů.
  • Se zbožím musí být zaslána kopie faktury.
  • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny.
  • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Ochrana osobních údajů

Vaše data poskytnutá při vyplnění objednávky/registraci nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Výjimku tvoří jen spediční firma, které budou poskytnuty pouze potřebné údaje pro doručení zboží. Svoji registraci máte možnost kdykoli zrušit. Rozhodnete-li se pro zrušení registrace, zašlete nám e-mail na info@airstocking.cz a do předmětu zprávy uveďte "zrušení registrace". V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. V textu zprávy nám poté sdělte jméno a příjmení, které jste uvedli při registraci. Na základě takto obdrženého e-mailu budou Vaše údaje odstraněny z naší databáze. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů
Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:
• (i) plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
• (ii) zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
• (iii) plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
• (iv) plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
• (v) k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.
Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat
• (i) přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
• (ii) výmaz a/nebo přenositelnost,
• (iii) právu vznést námitku proti zpracování,
to vše na e-mail provozovatele vydo@vydo.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice prodávajícího si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tato změna a její účinnost bude vyhlášena vhodným způsobem na internetových stránkách www.airstocking.cz.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky platí od 1.5. 2008